เบอร์มงคล

เบอร์มงคล กับตัวเลขที่ชอบซุบซิบนินทาคนอื่น

ตัวเลขแต่ละตัวล้วนมีความหมายที่แตกต่างกัน บางเลขดี บางเลขไม่ดี เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเบอร์มงคลหรือเบอร์สวยแล้วล่ะก็ควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความหมายของตัวเลขแต่ละตัวเอาไว้บ้าง วันนี้เลยอยากจะมาแนะนำเรื่องตัวเลขที่ไม่ค่อยดีนักกับเลข 04, 40 ซึ่งเป็นตัวเลขของการซุบซิบนินทาคนอื่นลับหลัง แต่ในด้านดีคือเป็นคนมีไหวพริบ ฉลาดแกมโกง จึงทำให้คนส่วนใหญ่ที่ใช้เลขนี้มักจะประกอบอาชีพเป็น นักวางแผน นักเจรจาต่อรอง ผู้ตรวจสอบภายใน หรืออะไรที่เกี่ยวกับข้อมูลลับ ๆ ขององค์กร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *